MUDr. Helena Gastová

Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Proti kterým nemocem se dnes děti povinně očkují, kdy, v jakých intervalech a v kolika dávkách?


Věk dítěte


Nemoc, proti které očkujeme

Od 9. týdne
1. dávka hexavakcíny
 • záškrt
 • tetanus
 • dávivý kašel
 • invazivní onemocnění Haemophilus influenzae
 • přenosná dětská obrna
 • žloutenka typu B
4. měsíc, resp. 2 měsíce po první dávce
2. dávka hexavakcíny
 • záškrt
 • tetanus
 • dávivý kašel
 • invazivní onemocnění Haemophilus influenzae
 • přenosná dětská obrna
 • žloutenka typu B
Mezi 11. a 13. měsícem
3. dávka hexavakcíny
 • záškrt
 • tetanus
 • dávivý kašel
 • invazivní onemocnění Haemophilus influenzae
 • přenosná dětská obrna
 • žloutenka typu B
13. – 18. měsíc
 • spalničky, příušnice, zarděnky (1. dávka)
Mezi 5. a 6. rokem
 • spalničky, příušnice, zarděnky (2. dávka)
Při preventivní prohlídce v 5 letech (nejpozději do 6 let)
 • záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)
Mezi 10. a 11. rokem
 • záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)
 • dětská přenosná obrna (přeočkování)
25 let (nejpozději do 26 let)
 • tetanus (přeočkování)